Obecní úřad Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš
tel./fax:  315 687 553, mob.: 605 262 959
e-mail info@libis.cz, IdDS x5bbgnv

Úřední hodiny OÚ pro veřejnost
 Pondělí  08.00-11.00     12.00-16.45
 Středa  08.00-11.00     12.00-16.45


Virtuální prohlídka obce

Panoramas s.r.o.
Google Maps Business View Trusted Agency

Studie přístavby II. Stupně ZŠ Libiš
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

video:
https://www.youtube.com/watch?v=8npHuwz3uvo&feature=youtu.be


Ordinační hodiny Zdravotní středisko Libiš
Ordinační hodiny - MUDr. Henrieta Mavrogeni
Telefonní číslo: 315 694 436
Čtvrtek  07.00 - 10.00 hodin

Rozklikávací rozpočet
 Obecní úřad Libiš nabízí v rámci programu Czech POINT služby pro veřejnost
Řešení krizových situací v obci Libiš


Předpověď počasí pro Libiš

   Odběrové místo na testy COVID -19
Pražská ulice v Libiši
7,00 - 13,00 hod.

od středy 21.10.2020
Rezervační systém.

Tisková zpráva 
 
 
 

 

 
 

 Stránky se upravují a připravuje se nová verze
 

14.10.2021
TISKOVÁ ZPRÁVA OÚ LIBIŠ pro „Sdruženou opravu povrchu komunikace II/101 ul. Mělnická II. etapa“

14.10.2021
UPOZORNĚNÍ
ČEZ Distribuce-odstávka el. energie dne 03.11.2021.

12.10.2021
Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů
Nová Libiš  05.11. - 08.11.2021
Stará Libiš 12.11. - 15.11.2021

12.10.2021
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍ KNIHOVNY

8.10.2021
INFORMACE O PŘENOSNÝCH VOLEBNÍCH URNÁCH
k volbám do PS Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. 10. 2021:

Občané, kteří mají zájem volit, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje přijít k volbám, mohou využít hlasování do přenosné volební urny.

Prosíme o nahlášení těchto zájemců na tel.: 315 682 748 nejpozději do soboty 9. 10. 2021 do 10:00 hodin.

Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 9. 10. 2021 mezi 10:00 a 11:00 hodinou.

5.10.2021
Společné cvičení HZS Spolana s Vysokou školou Báňskou za vzniku akustických a kouřových efektů

Vážení, zítra, tj. 6.10. 2021 v době 9:00 – 14:00 hod. proběhne plánované cvičení, respektive poskytnutí podpory a asistence ze strany HZS Spolana v průběhu experimentu Vysoké školy báňské (fakulty bezpečnostního inženýrství). Bude se jednat o provedení experimentu zahrnujícího 4 zkoušky požáru osobního motorového vozidla přepravujícího tlakové propan-butanové láhve používané v domácnosti (s náplní 10 kg a 2 kg) v prostoru výcvikového polygonu HZS Spolana na pravém břehu Labe. Tento experiment bude doprovázen akustickým i kouřovým efektem. Omlouváme se za možné nepříjemnosti. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Hrubec Josef, dispečer SPOLANA s.r.o.

5.10.2021
Emise hluku ve Spolaně s.r.o.

Vážení,
V průběhu dnešního a zítřejší dne (5.10. a 6.10.2021) bude ve Spolaně na závodě EVH prováděna revize najížděcích ventilů parních energetických kotlů.
Tyto práce mohou být po minimální nutnou dobu doprovázeny zvýšenými emisemi hluku při odpouštění vodní páry ze zařízení do ovzduší.
Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Jedná se o řádný technologický postup a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.

Hrubec Josef, dispečer SPOLANA s.r.o.

21.6.2021
Zástup v Dětském středisku Na Štěpáně.

21.6.2021
Letní kempy Nad Prahou
https://www.nadprahou.eu/mas-v-obdobi-2021/letni-kempy-2021/
Letní kempy Nad Prahou 1
Letní kempy Nad Prahou 2

21.6.2021
LIBIŠSKÁ RADNICE č. 32 / ČERVEN 2021

Hasičské listy Libiš č. 32 červen_2021


10.6.2021
ČSAD STŘEDNÍ ČECHY -  NÁBOR ŘIDIČŮ

TISKOVÁ ZPRÁVA

19.5.2021
Obnova vodovodu pod korytem Labe
Jak bude stavba probíhat.
Schybka pod Štěpánským mostem.
Schybka.

13.5.2021
AKTUÁLNĚ: OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍ KNIHOVNY OD 17. 5. 2021

20.4.2021
Informace FCC Neratovice, s.r.o. - SVOZ BIO ODPADŮ V ROCE 2021

29.3.2021
TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ.docx

Informace - FCC Neratovice-svoz Bio odpadů.docx

5.3.2021
Upozornění pro občany


V pondělí 8. 3. 2021 začne poslední etapa stavby Mělnická - Za Vahou - oprava chodníku a autobusové zastávky.

15.2.2021
Ordinační hodiny v dětském středisku Na Štěpáně

15.2.2021
MPSV - projekt Senioři v krajích


Videa najdete na  Youtube
 kanálu zde: https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ 

14.1.2021
Informační leták hejtmanky k očkování seniorů

8.1.2021
Informace

Z důvodu protiepidemických opatření budou do odvolání omezeny návštěvy jubilantů
členkami sociální komise.
Děkujeme za pochopení

16.12.2020
Informační leták MZDR k dobrovolnému Ag testování pro všechny občany

Informační leták hejtmanky Stedočeského kraje k dobrovolnému testování obyvatelstva

11.11.2020
Výplata důchodu v nouzovém stavu

v novém nouzovém stavu je opět možno přebírat důchod poukazovaný prostřednictvím České pošty na základě plné moci (zpráva ze dne 4. 11. 2020):
https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1

21.10.2020
Kde se objednat na testy Covid-19

19.10.2020
Odběrové místo na testy COVID -19

 
Odběrové místo na Pražské ulici v Libiši otevíráme od středy 21.10.2020.
Rezervační systém se právě spouští.
Zatim 7,00 - 13,00 hod, pokud bude plno, bude prodloužen.

8.10.2020
Inzerce

Nabídka pečovatelských služeb.

21.9.2020
Epidemiologická charakteristika obce Libiš:

Ke dni: úterý 15.9.2020 – informaci jsme obdrželi 21.9.2020

Nově diagnostikovaní za týden: 3
Aktuální (k poslednímu dni sledovaného týdne) počet ve stavu COVID+: 3

10.9.2020
Zářijové vydání speciálu Našeho REGIONU
,
který vznikl ve spolupráci MAS Nad Prahou a vydavatelství A11

https://nasregion.cz/archiv-novin/sever-15-2020/?back=https://nasregion.cz/sever/

27.8.2020
LIBIŠSKÁ RADNICE č. 27 / SRPEN 2020

20.8.2020
Ordinační hodiny v dětském středisku Na Štěpáně od září 2020.

17.8.2020
Provoz hřbitova od 1.9.2020.

Celoročně PONDĚLÍ - NEDĚLE, 8.00 - 20.30 hodin
24.prosince, 8.00- 24.00 hodin
DODATEK č. 1 k ŘÁDU VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ obce Libiš

10.8.2020
Informace o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

15.7.2020
Studie přístavby II. Stupně ZŠ Libiš
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

 video:
https://www.youtube.com/watch?v=8npHuwz3uvo&feature=youtu.be

 


8.7.2020
Změna provozních hodin pošty v Libiši.

16.6.2020
Informační zpravodaj PID č. 11/2020

8.6.2020
Prezentace VOG
VoiceGuard - Varovný a informační systém

INFORMACE KE KORONAVIRU

7.4.2020
Obecní úřad otevřen v úředních hodinách za dodržování bezpečnostních opatření. Upřednostňujte prosíme telefonickou a mailovou komunikaci.


Czech POINT - místo kontaktní správy
OTEVŘENO V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, V PONDĚLÍ A VE STŘEDU.

1.6.2020
Rozmístění hlásičů PR


Obec získala dotaci z MŽP na Protipovodňová opatření pro obec Libiš ve výši 2.991.953,81 Kč, což je 70 % této akce. Nyní probíhá instalace hlásičů v obci. Bezdrátový rozhlas, který je v dnešní době nepostradatelný, bude v provozu do konce roku 2020.

Varovný a informační systém slouží k současnému zvukovému vyrozumění obyvatelstva obce Libiš a jeho místních částí. Jeho použití se řídí zákonem o IZS 239/2000Sb. a zákonu o krizovém řízeni 240/200Sb. Instalace a provozování varovného a informačního systému musí byt v souladu s podmínkami vyhlášky Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění dle MV-24666-1/PO-2008, Zároveň musí byt splněný požadavky kladené metodikou MŽP na vybudování a provozování těchto systému z důvodu čerpání dotace z OPŽP. Jedná se tedy o veřejně prospěšné zařízení, které slouží pro varování a vyrozumění obyvatelstva, pro ochranu zdraví a majetku obyvatel obce Libiš.

Zařízení je ovládané z obecního úřadu a HZS SčK a jeho provoz se řídí dle jednotlivých zákonu a vyhlášek obou institucí. Koncové prvky jsou instalované na sloupy Veřejného osvětleni a sloupy nízkého napětí. Všechny koncové prvky jsou připojené do jednotného systému varování a vyrozumění. Zároveň jsou na nich prováděné povinně hlasité testy každou první středu v měsíci dle platné vyhlášky HZS ve 12 hodin, po dobu 140sekund . Tiché testy provádí obecní úřad.

Z důvodu že se jedná o varovný systém obyvatel musí jak provozovatel, majitel objektu na kterém je zařízení umístěno, tak občan, strpět toto zařízení.

Umístění pozic hlásičů, které jsou značně drahé dalo velké úsilí a je Know How projektanta. Žádná změna pozice hlásičů nepřipadá v úvahu, následky změny by měly vliv na ozvučení okolního prostoru vedoucí k stížnosti občanu na akustické poruchy a více nákladů.

U uvedených hlásičů, je možné snížit hlasitost, k vaši spokojenosti ale pouze na úroveň, která zásadně nezhorší srozumitelnost a slyšitelnost v širším okolí.

25.5.2020
VRÁTENSKÁ NOC - NOČNÍ NÁVŠTĚVY VRÁTENSKÉ ROZHLEDNY

6.5.2020
SOUTĚŽ - Český svaz ochránců přírody vyhlašuje v pořadí již třetí soutěž, tentokrát na téma mechorosty a lišejníky.

22.4.2020
 Leták MŽP - nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19

16.4.2020
Dokument o evangelickém kostele v Libiši.

odkaz ZA KULISY KOSTELA (Libiš, Jan Palach) https://youtu.be/zwFQGFaV3eA
autora: Jan Řehák

7.4.2020
ROZHODNUTÍ RADY OBCE O ODPADECH

Mnozí občané využili nepřesné informace, že je odpad zcela zdarma v jakémkoli množství. Není tomu tak, po překročení limitu 100 kg suti na osobu a rok, si občan bude tento odpad specifikovaný rozhodnutím Rady obce Libiš hradit sám ve výši 1900,- Kč za 1000 kg u FCC Neratovice.

26.3.2020
Upozornění pro občany – svoz odpadu

Z důvodu pozastavení svozu kontejnerů s textilem, žádáme občany, aby do odvolání do těchto kontejnerů tento tříděný odpad nevhazovali

24.3.2020
Informace FCC ČR s.r.o. týkající se svozu odpadu v době epidemie Covid-19
„Popelářské desatero“ svozu odpadu pro období vyhlášení nouzového stavu.

22.3.2020
Připomeňme si dnes 75. výročí od náletu před koncem druhé světové války na Neratovice a Libiš.
Ve čtvrtek 22. 3. 1945 ve 12:32 američtí bombardéři B-24 Liberator místo rafinérie v Kralupech n. Vl. poslali chybou v zadání navigace 28 letadel nad naše území. Shodili 188 pum, zahynulo 53 lidí. Nejvíce obětí (až 15 osob) bylo v lesíku a okolí 3. vrátnice Spolany. Na Mělnické ulici byly zničeny domy rodiny Vackových č.p. 91 a č. p. 261 (zde zahynul Josef Hubálek) a těžce poškozen byl dům holiče O. Obického č. p. 224, nyní klub Na Tahu. Zemřel Jan Boháč z Hraniční 275 a Beatrice Krejčová z ul. V Tůních 246, pracovala v neratovické Kampeličce, byla zasažena v místě neratovického stadionu). (zdroj Martin Čejka)

20.3.2020
MZDR ČR - Mimořádné opatření,  nově stanovená vyhrazená doba pro nákupy seniorů v době mezi 7,00 a 9,00 hodin od 20.3.2020.
19.3.2020
Krizová opatření ke Koronaviru 18.3.2020
Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech

18.3.2020
Nařízení o zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18:00 dne 18.3.2020 do odvolání platí na území Středočeského kraje nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)  pod pokutou 20.000,-Kč.
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.2/2020


18.3.2020
Prohlášení pro občany
TÝDEN OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU V OBCI LIBIŠ


POTŘEBNÉ KONTAKTY
NONSTOP infolinka Státního zdravotního ústavu
724 810 106 a 725 291 367
Při obtížích s podezřením na onemocnění koronavirem volejte

1212

Obecní úřad Libiš
315 682 748
nebo 605 262 959

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Informační linky a weby zřízené ke Koronaviru
a kontakty na psychologickou podporu


17.3.2020
INFORMACE OÚ - ROUŠKY

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze zakoupit ochranné roušky, ani respirátory, nabízí OÚ látky k vlastní výrobě. Látky si můžete vyzvednout po telefonické dohodě na OÚ.


16.3.2020
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
Návštěvy pacientů až po telefonické konzultaci na telefonním čísle 315 622 296.


Obecní úřad Libiš nabízí pomoc seniorům ve věku nad 65 let
,
kteří nemají rodinu nebo příbuzné, kteří by jim pomohli s nákupem či vyzvednutím léků.
Tito senioři se mohou obrátit na obecní úřad na telefonní čísla: 315 682 748 nebo 605 262 959 v pracovních dnech od 8 do 11 hodin. OÚ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, skauty a studenty medicíny vám potřebné služby zajistí.

Sociální komise přerušuje návštěvy u jubilantů.


Svoz bioodpadu bude probíhat každou sudou středu, prvně začne 18. 3. 2020.
Služba zajištěna FCC Neratovice, platby v hotovosti na FCC pozastaveny, smlouvy bude rozesílat paní Salamánková poštou.

15.3.2020
V Česku začne platit zákaz volného pohybu občanů od půlnoci 16. 3. 2020 do 6 hod 24. 3. 2020.

14.3.2020
UPOZORNĚNÍ

Od 6,00 hod 14.3.2020 nesmí otevřít obchody kromě potravin, lékáren, drogerií a benzinových pump, prodejen krmiva, tabáku a dalších. Vláda v noci rozhodla o uzavření všech restaurací, pivnic a barů až do 24.3. 2020.

13.3.2020
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Obec Libiš jako zřizovatel MŠ Libiš
s ohledem na usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu přerušuje provoz MŠ Libiš s účinností od 16. 3. 2020 na neurčito.

10.3.2020
OZNÁMENÍ OÚ LIBIŠ
S ÚČINNOSTÍ OD 10. 3. 2020 OD 18 HOD SE ZAKAZUJÍ DIVADELNÍ, HUDEBNÍ, FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ A SPORTOVNÍ, NÁBOŽENSKÉ AKCE A UMĚLECKÁ PŘEDSTAVENÍ PŘESAHUJÍCÍ ÚČAST 100 OSOB DO ODVOLÁNÍ VLÁDY ČR. KONÁNÍ OBECNÍCH AKCÍCH BUDE POSUNUTO.

9.3.2020
Státní zdravotní ústav - informace-COVID-19.


6.3.2020

Upozornění občanům v souvislosti s nákazou COVID-19:
CO DĚLAT, POKUD CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVIREM (COVID-19) A OBJEVÍ SE U VÁS HOREČKA, KAŠEL NEBO DUŠNOST.


4.3.2020

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje k aktuální situaci ohledně koronaviru

28.2.2020
Upozornění pro občany
Vedení obce Libiš upozorňuje občany na častý výskyt úhyn psů v lokalitě Černínovsko s podezřením na otravu. Doporučujeme velkou obezřetnost a opatrnost při venčení psů.

Monitorujte tento prostor. V případě objevení podezřelých skutečností informujte obecní úřad nebo policii na tel. 974 876 321.


12.2.2020
Pozvánka - víkendové turistické výlety

Od 21. 3. 2020 pan Zdeněk Kostomlatský chystá víkendové turistické výlety přírodou v okolí Libiše, více informací vždy v týdnu předem.

12.2.2020
Strategický plán obce Libiš.pdf
Datum poslední aktualizace: 10. 2. 2020
Datum schválení zastupitelstvem obce: 10. 2. 2020
VS Demografická studie Libiš 2019.pdf

5.2.2020
INZERCE

Pozvánka do výzkumu spánku a paměti v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech.
Informace  o projektu AKSTIM.

28.1.2020
Návrh nového územního plánu pro veřejné projednávání

1. veřejné projednávání ÚP bude 9. 3. 2020 od 16,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Libiši.

Dokumenty
OOP-text-NVP-20200121.pdf
01_zakladni_cleneni_uzemi.pdf
02_hlavni_vykres.pdf
03_VPS.pdf
04_Koordinacni_vykres.pdf
05_ZPF.pdf
06_sirsi_vztahy.pdf

22.1.2020
PROTIPOVODŃOVÁ OPATŘENÍ PRO OBEC LIBIŠ

15.1.2020
Sběrné místo na tuky před Zahrádkáři Libiš

18.12.2019
Pro pomoc občanům Libiše v tíživé životní situaci,
kterým minulý týden vyhořel dům je od 18. 12. 2019
zřízen transparentní účet vedený u KB 123-1052510277/0100.

Děkujeme všem za pomoc.

20.12.2019
Jízdní řády autobusů PID platné od 23. prosince 20
19

10.7.2019
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018 v obci Libiš.

8.7.2019
REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V následujících měsících bude probíhat v naší obci revize katastru nemovitostí zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití, dále průběh hranic pozemků a oprávněnost
evidence sousedních parcel stejného vlastníka. Více informací v letáku.
Děkujeme za součinnost.

8.7.2019
Demografická studie Libiš


27.6.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Řád veřejných pohřebišť v obci Libiš. 


4.6.2019
VÝZVA PODNIKATELŮM V OBCI
 

V rámci aktualizace webových stránek mají podnikatelské subjekty působící v Libiši možnost zveřejnění kontaktů své firmy.

Zároveň žádáme o kontrolu aktuálnosti zveřejněných podnikatelů v případě zájmu či potřeby se obraťte na OÚ Libiš.


18.4.2019
Informace ke spolkům a bývalých občanským sdružením.

16.4.2019
Farní charita Neratovice -  nabídka zdravotních a sociálních služeb

28.3.2019
INFORMACE o uzamykání hřbitova

26.3.2019
Elektronický listovač knihy "Mělnicko z nebe":
http://www.malovanemapy.cz/listovace/melnicko/

22.3.2019
Pomníček obětí náletů.
Nálet na  Neratovice  - základní informace.

Tabulka k pomníčku u 3.vrátnice.
Výřez 3.vrátnice - s vloženou mapou.jpg
Fotografie ze vzpomínkové tryzny z 13.července 1945 (soubor ZIP)
Fotografie z odhalení pomníčku 22.3.1958. (1.část)
Fotografie z odhalení pomníčku 22.3.1958. (2.část)
Pomník obětem náletu u 3. spolanské vrátnice, foto z 8.5.1974.
31.1.2019
Doporučení

Úhrada poplatků za odpady a psy

28.1.2019
Inzerce
Akreditované rozbory pitné vody.

10.12.2018
Informační leták MĚÚ Neratovice - pomoc osobám v těžké životní situaci.

4.12.2018
HOSPIC TEMPUS, z.s. - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE,  MĚLNÍK A PRAHA - VÝCHOD

20.11.2018
Oznámení o nálezu
Oznamujeme, že na ubytovně v obci Libiš se našel šedočerný batoh s věcmi.

11.6.2018
INFORMACE PRO OBČANY

Desatero pomoci proti neseriózním metodám podomních obchodníků s energiemi
Cestovní pasy - změny ve vydávání cestovních dokladů od 1.7.2018
Občanské průkazy - změny ve vydávání OP od 1.7.2018

21.5.2018
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

14.2.2018
PŘEPRAVNÍ SLUŽBA AUTOSEN

Doprava pro seniory nad 65 let na území Neratovic a Libiše.

15.9.2017
Inzerce
Veterinární ambulance DiamondVet MVDr. Veronika Mergeščíková, Dlouhá 753, Libiš.

7.3.2017
Nařízení obce Libiš č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libiš.

3.9.2016
Inzerce
SPOLEHLIVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ WWW.ESET.CZ/3ZA2

20.4.2016
SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE 2016
 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
PÉČE O SENIORY V DENNÍM STACIONÁŘI V DPS OBŘÍSTVÍ

6.4.2016
Změny svozových dnů ve městě Neratovice.

Pondělní svoz směsného komunálního odpadu:
Počínaje dnem 1.4.2016 se mění svozový den z pondělí na pátek.
Změna se týká následujících ulic: Ke Spolaně, Za lesem, Hraniční, Erbenova, V. Hálka, Olbrachtova, Jungmanova, Sv. Čecha, Levá, K.H.Máchy, Dobrovského, Čelakovského, Polní, Nerudova, Byškovická, U Závor, Šeříková, Akátová, Jahodová, Jabloňová, Jasmínová, Březová, Ořechová, Přímá a celé Byškovice
Tato změna se týká ulic v Libiši: V Tůních, B. Nemcové, Za Kostelem,  Ve Slatinách, Ovocná, Krátká, J. Haška, Za Rybníčkem, Konečná, Za Kralupkou a část ul. Vojtěšská od tratě k pražské ulici.
Tato změna se týká pondělního svozu v části Libiše a Neratovic v oblasti okolo ul. Byškovické a celých Byškovic.

První svoz bude 1.4.2016 a další následný bude 8.4.2016.

Svoz Bio odpadů:
Svoz Bioodpadů  v roce 2016 bude prováděn ve středu. První svoz bude uskutečněn dne 6.4.2016. Následující svozy budou vždy každou sudou středu (20.4, 4.5., 18.5. atd.)


28.2.2016
Facebook - Libiš – oficiální profil obce:
(https://www.facebook.com/Libiš-oficiální-profil-obce-1352260951466302/?fref=ts)

16.12.2015
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí,

11.11.2015
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Formulář: Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče

Nabídka pracovních pozicí v hospici

ZELENÁ LINKA 800 100 584 JE TU PRO VŠECHNY!

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí své bezplatné poradenské a informační služby veřejnosti z okolí Kralup a Neratovic. Lidé mohou volat na „Zelený telefon“ a zdarma se ptát na rady v oblasti péče o životní prostředí. Spektrum přijímaných dotazů je velmi široké – od třídění odpadků, přes zápach či hluk až po ekologický boj se škůdci.

5.3.2015
Informace pro zájemce o svoz BIO odpadu.

Každý zájemce o svoz BIO odpadu vyplní podbarvené kolonky formuláře
(jméno, adresa, typ a počty nádob, stanoviště nádoby), který bude k dispozici na Obecním úřadě v Libiši. Po vyplnění bude formulář předán společnosti 1. Polabská, s.r.o. a následně budou vyhotoveny smlouvy pro jednotlivé zájemce.

Po vyhotovení smluv budeme občany kontaktovat, aby byl dohodnut termín, kdy se dostaví na sídlo společnosti 1. Polabská, s.r.o. a podepíší smlouvu o svozu BIO odpadů. Zároveň s podpisem smlouvy uhradí roční cenu služby (cena svozu nádoby 140 litrů je 564,- Kč vč. DPH a cena svozu nádoby 240 litrů je 713,- Kč vč. DPH) a bude jim vydána nádoba.
Občané, kteří nebudou mít zájem o pokračování služby v dalším roce tj. 2016, nádobu vrátí zpět společnosti 1. Polabská, s.r.o. po ukončení svozu tj. začátkem měsíce prosince 2015.

20.1.2015
Informace o svozu komunálního odpadu a separovaného odpadu v Obci Libiš

3.11.2014
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů.
http://www.mzp.cz/cz/news_141031_vyhlaska_dreviny

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY