Obecní úřad Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš
tel./fax:  315 687 553, mob.: 605 262 959
e-mail info@libis.cz, IdDS x5bbgnv

Úřední hodiny OÚ pro veřejnost
 Pondělí  08.00-11.00     12.00-16.45
 Středa  08.00-11.00     12.00-16.45


Virtuální prohlídka obce

Panoramas s.r.o.
Google Maps Business View Trusted Agency

Ordinační hodiny Zdravotní středisko Libiš
Ordinační hodiny - MUDr. Henrieta Mavrogeni
Telefonní číslo: 315 694 436
Čtvrtek  07.00 - 10.00 hodin

Rozklikávací rozpočet
 Obecní úřad Libiš nabízí v rámci programu Czech POINT služby pro veřejnost
Řešení krizových situací v obci Libiš


Předpověď počasí pro Libiš

   
 


 


 
 
 
 

 

 
 
Sběrné místo na tuky před Zahrádkáři Libiš

18.12.2019
Pro pomoc občanům Libiše v tíživé životní situaci,
kterým minulý týden vyhořel dům je od 18. 12. 2019
zřízen transparentní účet vedený u KB 123-1052510277/0100.

Děkujeme všem za pomoc.

20.12.2019
Jízdní řády autobusů PID platné od 23. prosince 20
19

19.12.2019
LIBIŠSKÁ RADNICE č. 23 / PROSINEC 2019

22.11.2019
Fotogalerie z vánočního tvoření
Na vánoční tvoření, které pro Vás s obecním úřadem pořádáme již několikátý rok, se stále scházíme v hojném počtu a my z toho máme opravdu velkou radost. Děkujeme všem za účast a obci Libiš za možnost pořádat pro Vás tato tvořivá odpoledne. Přejeme Vám všem krásný blížící se advent a těšíme se na další setkání. Jaroslava Holinová a Drahomíra Zizlerová

4.11.2019
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2020.

Vyjádření VKM ke stanovení ceny vody pro rok 2020.
Tisková zpráva

19.9.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

10.7.2019
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018 v obci Libiš.

8.7.2019
REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V následujících měsících bude probíhat v naší obci revize katastru nemovitostí zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití, dále průběh hranic pozemků a oprávněnost
evidence sousedních parcel stejného vlastníka. Více informací v letáku.
Děkujeme za součinnost.

8.7.2019
Demografická studie Libiš


27.6.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Řád veřejných pohřebišť v obci Libiš. 


4.6.2019
VÝZVA PODNIKATELŮM V OBCI
 

V rámci aktualizace webových stránek mají podnikatelské subjekty působící v Libiši možnost zveřejnění kontaktů své firmy.

Zároveň žádáme o kontrolu aktuálnosti zveřejněných podnikatelů v případě zájmu či potřeby se obraťte na OÚ Libiš.


18.4.2019
Informace ke spolkům a bývalých občanským sdružením.

16.4.2019
Farní charita Neratovice -  nabídka zdravotních a sociálních služeb

28.3.2019
INFORMACE o uzamykání hřbitova

26.3.2019
Informace FCC Neratovice, s.r.o – svoz bio odpadů v roce 2019.

26.3.2019
Elektronický listovač knihy "Mělnicko z nebe":
http://www.malovanemapy.cz/listovace/melnicko/

22.3.2019
Pomníček obětí náletů.
Nálet na  Neratovice  - základní informace.

Tabulka k pomníčku u 3.vrátnice.
Výřez 3.vrátnice - s vloženou mapou.jpg
Fotografie ze vzpomínkové tryzny z 13.července 1945 (soubor ZIP)
Fotografie z odhalení pomníčku 22.3.1958. (1.část)
Fotografie z odhalení pomníčku 22.3.1958. (2.část)
Pomník obětem náletu u 3. spolanské vrátnice, foto z 8.5.1974.
31.1.2019
Doporučení

Úhrada poplatků za odpady a psy

28.1.2019
Inzerce
Akreditované rozbory pitné vody.

10.12.2018
Informační leták MĚÚ Neratovice - pomoc osobám v těžké životní situaci.

4.12.2018
HOSPIC TEMPUS, z.s. - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE,  MĚLNÍK A PRAHA - VÝCHOD

20.11.2018
Oznámení o nálezu
Oznamujeme, že na ubytovně v obci Libiš se našel šedočerný batoh s věcmi.

11.6.2018
INFORMACE PRO OBČANY

Desatero pomoci proti neseriózním metodám podomních obchodníků s energiemi
Cestovní pasy - změny ve vydávání cestovních dokladů od 1.7.2018
Občanské průkazy - změny ve vydávání OP od 1.7.2018

21.5.2018
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

2.5.2018
Informace pro občany - SPALNIČKY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

14.2.2018
PŘEPRAVNÍ SLUŽBA AUTOSEN

Doprava pro seniory nad 65 let na území Neratovic a Libiše.

15.9.2017
Inzerce
Veterinární ambulance DiamondVet MVDr. Veronika Mergeščíková, Dlouhá 753, Libiš.

7.3.2017
Nařízení obce Libiš č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libiš.

3.9.2016
Inzerce
SPOLEHLIVÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ WWW.ESET.CZ/3ZA2

20.4.2016
SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE 2016
 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
PÉČE O SENIORY V DENNÍM STACIONÁŘI V DPS OBŘÍSTVÍ

6.4.2016
Změny svozových dnů ve městě Neratovice.

Pondělní svoz směsného komunálního odpadu:
Počínaje dnem 1.4.2016 se mění svozový den z pondělí na pátek.
Změna se týká následujících ulic: Ke Spolaně, Za lesem, Hraniční, Erbenova, V. Hálka, Olbrachtova, Jungmanova, Sv. Čecha, Levá, K.H.Máchy, Dobrovského, Čelakovského, Polní, Nerudova, Byškovická, U Závor, Šeříková, Akátová, Jahodová, Jabloňová, Jasmínová, Březová, Ořechová, Přímá a celé Byškovice
Tato změna se týká ulic v Libiši: V Tůních, B. Nemcové, Za Kostelem,  Ve Slatinách, Ovocná, Krátká, J. Haška, Za Rybníčkem, Konečná, Za Kralupkou a část ul. Vojtěšská od tratě k pražské ulici.
Tato změna se týká pondělního svozu v části Libiše a Neratovic v oblasti okolo ul. Byškovické a celých Byškovic.

První svoz bude 1.4.2016 a další následný bude 8.4.2016.

Svoz Bio odpadů:
Svoz Bioodpadů  v roce 2016 bude prováděn ve středu. První svoz bude uskutečněn dne 6.4.2016. Následující svozy budou vždy každou sudou středu (20.4, 4.5., 18.5. atd.)


28.2.2016
Facebook - Libiš – oficiální profil obce:
(https://www.facebook.com/Libiš-oficiální-profil-obce-1352260951466302/?fref=ts)

16.12.2015
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí,

11.11.2015
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Formulář: Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče

Nabídka pracovních pozicí v hospici

ZELENÁ LINKA 800 100 584 JE TU PRO VŠECHNY!

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí své bezplatné poradenské a informační služby veřejnosti z okolí Kralup a Neratovic. Lidé mohou volat na „Zelený telefon“ a zdarma se ptát na rady v oblasti péče o životní prostředí. Spektrum přijímaných dotazů je velmi široké – od třídění odpadků, přes zápach či hluk až po ekologický boj se škůdci.

5.3.2015
Informace pro zájemce o svoz BIO odpadu.

Každý zájemce o svoz BIO odpadu vyplní podbarvené kolonky formuláře
(jméno, adresa, typ a počty nádob, stanoviště nádoby), který bude k dispozici na Obecním úřadě v Libiši. Po vyplnění bude formulář předán společnosti 1. Polabská, s.r.o. a následně budou vyhotoveny smlouvy pro jednotlivé zájemce.

Po vyhotovení smluv budeme občany kontaktovat, aby byl dohodnut termín, kdy se dostaví na sídlo společnosti 1. Polabská, s.r.o. a podepíší smlouvu o svozu BIO odpadů. Zároveň s podpisem smlouvy uhradí roční cenu služby (cena svozu nádoby 140 litrů je 564,- Kč vč. DPH a cena svozu nádoby 240 litrů je 713,- Kč vč. DPH) a bude jim vydána nádoba.
Občané, kteří nebudou mít zájem o pokračování služby v dalším roce tj. 2016, nádobu vrátí zpět společnosti 1. Polabská, s.r.o. po ukončení svozu tj. začátkem měsíce prosince 2015.

20.1.2015
Informace o svozu komunálního odpadu a separovaného odpadu v Obci Libiš

3.11.2014
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů.
http://www.mzp.cz/cz/news_141031_vyhlaska_dreviny

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY