Změna doby vyhrazené pro nákupy občanů nad 65 let v maloobchodních prodejnách

Doba rezervovaná pro nákupy v maloobchodních prodejnách potravin, drogerií a lékáren občany starší 65 let byla opět změněna od 24. 3. 2020 na 8:00 – 10:00.

 
 

Pravidla pro uzavírání Smluv o pronájmu plochy pro venkovní reklamu v obci Libiš
(zavěšení reklamy na sloupy veřejného osvětlení)

Rada obce Libiš stanovuje pravidla pro uzavírání Smluv o pronájmu plochy pro venkovní reklamu v obci Libiš takto:

a/
pro podnikatele se sídlem mimo obec Libiš:
smlouvy se uzavírají na základě obdržené žádosti, po schválení Radou obce Libiš, za cenu 200,- Kč/sloup a kalendářní rok, na dobu neurčitou (nebude-li požadována doba kratší), max. velikost reklamního zařízení 170 cm x 100 cm;

b/
pro podnikatele se sídlem v obci Libiš:

  • 3 reklamní zařízení jsou zdarma, zavěšení na sloupy VO se smí uskutečnit až po podání žádosti na Obecní úřad Libiš a její schválení Radou obce Libiš;
  • počínaje 4. reklamním zařízením se uzavírají smlouvy, a to na základě obdržené žádosti, po schválení Radou obce Libiš, za cenu 200,- Kč/sloup a kalendářní rok, na dobu neurčitou (nebude-li požadována doba kratší), max. velikost reklamního zařízení 170 x 100 cm.
     
Důležité formuláře ke stažení:

Vzor smlouvy o budouci smlouvě o služebnosti IS.doc
Vzor smlouvy o služebnosti IS - ve prospěch pozemku.doc


Sazebník a úhrady poplatků za zřízení věcného břemene, platný od 27.4.2021.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

1.11.2014
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů.

http://www.mzp.cz/cz/news_141031_vyhlaska_dreviny

18.7.2013
Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení platná od 15. 7. 2013: Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy.
VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Podrobné informace o vyhlášce na stránkách Ministerstva životního prostředí.