Co mám dělat, když...
Návody na řešení životních situací:
** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
 
Formuláře

 Důležitá telefonní čísla

Integrovaná záchranná služba 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie hl. m. Prahy 156

Hlášení poruch

Elektrický proud   (ČEZ) 840 850 860
Voda  
Plyn  (RWE) 1239
Telefon (O2 - pevna linka) 800 184 084

Ostatní

Obecní úřad Libiš  315 687 553
   - starosta
   - krizové řízení:  605 262 959
 
Návody na řešení životních situací:
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY