Sbor dobrovolných hasičů oslavil v srpnu 2007 110 let svého trvání. Navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů.

SDH v Libiši je největší na celém okrese Mělník. Má 110 členů (stav k 1.1.2007), z toho 19 členů do 18let. Ne všichni členové jsou aktivní, někteří členové jsou vzhledem ke svému věku jen členy přispívajícími. Přesto projevují velký zájem o činnost sboru a podílejí se na pořádání kulturních akcích, zejména tradičních březnových hasičských bálů.

Současná činnost SDH má tři základní úkoly: represi, prevenci a práci s mládeží a kulturní činnost.
Hasiči v Libiši, historická pohlednice
foto: archív

hasičská Tatra od AČR, kterou nechala obec nákladem přes 500 tis. Kč zrepasovat

Ilustrační foto
    foto: archív Sboru dobrovolných hasičů v Libiši

Represe
Obecní úřad v Libiši zřídil výjezdovou jednotku, kterou nařizuje zákon o bezpečnosti v obcích. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů Libiš. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci. To znamená při požárech, povodních a jiných živelních pohromách a při různých haváriích. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se různých odborných školení a praktického výcviku. Mezi členy jsou i hasiči z povolání. Výjezdová jednotka SDB je zařazena v JPO-III, to znamená, že na rozkaz dispečera HZS zasahuje i v rámci celého okresu Mělník. (Svolávací systém Kanga+, tj na mobilní telefony členů výjezdové jednotky SMS, možno spuštění sirény.)
V loňském roce jsme díky bývalé zastupitelce M.H.získali hasičskou Tatru od AČR, kterou obec nechala nákladem přes 500.000,-Kč zrepasovat. V loňském roce naši hasiči provedli na jaře zásah při povodních v Libiši, Kostelci nad Labem, Zdiby a v Chlumíně, 8 výjezdů k požárům, námětové cvičení na Dřevorex Libiš. Zasahují i v rámci kraje.

Prevence
Hlavním úkolem prevence je zabránit škodám na majetku a životech občanů. Dalším úkolem prevence je údržba výzbroje a výstroje našeho SDH. Vybavení sboru je díky OÚ v Libiši na úrovni profesionálních hasičů. 
 

Mládež
SDH Libiš má 19 členů do 18 let, pořádá pro ně (v loňském roce proběhlo v Libiši okresní kolo požární všestranosti) a zúčastňuje se různých soutěží, např. tradiční  tábor hasičů Libiše ve Střezivojicích.

V roce 2007 hasiči dostali od obce Libiš do užívání objekt ve Školní ulici jako klubovnu pro děti a zázemí pro skladování hasičského materiálu 
 

Libiští dobrovolní hasiči se mohou pochlubit také unikátní sbírkou hasičských stříkaček - veteránů. Nejstarší je z roku 1915, která je bohužel ale již nepojízdná. S dalšími dvěma vozy z roku 1945 a z roku 1951 se hasiči zúčastňují různých přehlídek.

podle Petra Vágnera, býv. starosty SDH-Libiš a Zdeňka Legnera, starosty SDH Libiš