Obecní knihovna Libiš
Mělnická 579
27711 Libiš

Obecní knihovna Libiš je otevřena
každé pondělí a středu od 9 hod do 11 hod.

Registrační poplatek na 1 rok:

  • 50,- Kč dospělí čtenáři

  • 30,- Kč děti mladší 15 let

https://libis-katalog.koha-system.cz/vufind/


Obecní knihovna Libiš

Původní knihovna byla zcela zničena při povodni v létě 2002. Vedle budovy bylo zničeno i více jak 7800 knih - finanční škoda činila 2 365 tis. Kč. Nová knihovna se nyní nachází v sousedství obecního úřadu. Byla otevřena v září 2006.

V knihovně je celkem 2 759 knižních titulů, je zde registrováno celkem 76 čtenářů, z toho 11 z nich je do 15 let.
Knihovna je otevřena každou středu od 13.00 – 17.00 hod, kdy je v knihovně též přístupný veřejný internet.

  • Od 1.1.2007 byl zaveden registrační poplatek, který činí 50 Kč pro dospělé čtenáře a 30 Kč pro děti mladší 15 let a důchodce a zahrnuje platbu na jeden kalendářní rok.
  • V knihovně je umístěna stálá expozice obrazů p. Milana Špánka.
  • V prostorách knihovny též probíhá vítání nových občánků obce.