Virtuální prohlídka obce

Panoramas s.r.o.
Google Maps Business View Trusted Agency
 
Letecký pohled na část Staré Libiše, v pozadí Spolana a.s.
foto: Tomáš Hora THC

Poloha
Obec Libiš leží přibližně 12 km severně od hlavního města Prahy a necelých 7 km od města Mělník. Bezprostřední souvislost a provázanost má Libiš se svým sousedním  městem Neratovice, jehož byla od r. 1950 až do r. 1990 administrativní součástí. Od 24. listopadu 1990 je Libiš opět samostatnou obcí.

Obec se skládá ze dvou architektonických částí - Staré a Nové Libiše. Libiš má vlastní
základní školu, malé zdravotní středisko, podací poštu i obchodní středisko ve stylu venkovského obchodního domu. Přibližně tři desítky podnikatelů přispívají k rozvoji služeb i celkové dynamice života obce. 

Dominantní funkční plochou v Libiši je stávající areál chemické výroby podniku Spolana, a.s., nacházející se z větší části na území obce.
 
Občanská vybavenost
Až do r. 1990, kdy se Libiš osamostatnila, rozvoj obce stagnoval. Nejdůležitější akcí současnosti je výstavba dalších etap kanalizace. Obec však buduje i další občanskou vybavenost, i když velmi pozvolna.  

V obci je nově vybudovaná
budova obecního úřadu, která se stala novou význačnou dominantou. Autorem projektu je Ing. arch. Květoslav Přibyl. Dominantou budovy je 16 m vysoká věž s 59 schody, která slouží jako rozhledna.

V obci je
škola i školka, podací pošta, ordinace praktického lékaře, dětského lékaře i zubaře. Na území obce sídlí přes tři desítky firem
 
Prvky občanské vybavenosti
- Obecní úřad v nově postaveném obecním objektu
- Obchody se smíšeným zbožím
- Hostince s restaurací
- Hasičská zbrojnice
- Knihovna (cca 7800 knih) - zničena povodní. Nová knihovna je otevřena otevřena každou středu od 13.00 – 17.00 hod, kdy je v knihovně též přístupný veřejný internet.
- V obci je malé zdravotnické středisko
- Sportovní zařízení je vyhovující. V obci je hřiště pro fotbal, sokolovna, několik tenisových kurtů. 
- Vlastní ČOV
- V obci jsou dva kostely, katolický a evangelický.
- V obci jsou dva hřbitovy, katolický a evangelický.
- Využití bezdrátového obecního rozhlasu
Základní statistické údaje
Počet částí 1
Katastrální výměra [ha] 713,3
Počet obyvatel (1.11.2012) 2089
Z toho v produkt. věku 1081
Pošta ano
Škola/školka ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
 
Symboly obce

Publikace o Libiši

Obec Libiš vydala v roce 2008 nákladem 1000 ks publikaci
o historii i současnosti obce Libiš

 


 

 
Podpořené projekty
20.4.2015
Obec Libiš získala z Fondu solidarity EU prostřednictvím Středočeského kraje finanční prostředky na krytí povodňových škod z června 2013
v celkové výši 1 346 647,- Kč.