29.3.2021
TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ.docx

Informace - FCC Neratovice-svoz Bio odpadů.docx


7.4.2020
ROZHODNUTÍ RADY OBCE O ODPADECH

Mnozí občané využili nepřesné informace, že je odpad zcela zdarma v jakémkoli množství. Není tomu tak, po překročení limitu 100 kg suti na osobu a rok, si občan bude tento odpad specifikovaný rozhodnutím Rady obce Libiš hradit sám ve výši 1900,- Kč za 1000 kg u FCC Neratovice.


20.1.2015
Informace o svozu komunálního odpadu a separovaného odpadu

Sběr tuků Sběrné místo na tuky před Zahrádkáři Libiš 
   


Sběr papíru

 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
  Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

  Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 


Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
  Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 


Sběr
nápojových kartonů

 
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.    

 

 

Informace FCC Neratovice, s.r.o.

Informace FCC Neratovice, s.r.o. - SVOZOVÝ DEN BIO ODPADŮ V ROCE 2020

Svozovým dnem BIO odpadů v obci Libiš v roce 2020 je sudá středa (duben – listopad).
Zahájení svozu BIO odpadů připadá na den 1.4.2020 a následně každých 14 dnů.
..

Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.