20.1.2015
Informace o svozu komunálního odpadu a separovaného odpadu

         


Sběr papíru

 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
  Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

  Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 


Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
  Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 


Sběr
nápojových kartonů

 
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.    

 

 

Informace FCC Neratovice, s.r.o.

SVOZOVÝ DEN BIO ODPADŮ

Dovolujeme si Vás informovat, že svozovým dnem BIO odpadů v obci Libiš bude v roce 2017 sudá středa (duben – listopad). Zahájení svozu BIO odpadů připadá na den 5. 4. 2017 a následně každých 14 dnů..

Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2013  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.