Program rozvoje obce 
 
Strategický plán obce Libiš̌.pdf
Datum poslední aktualizace: 10. 2. 2020
Datum schválení zastupitelstvem obce: 10. 2. 2020

Demografická studie Libiš 2019.pdf

 
Program rozvoje obce Libiš v letech 2008 - 2015
Schváleno Usnesením zastupitelstva obce ze dne 19.11.2007