Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018
 
Zastupitelé a obsazení funkcí

 
Starostka obce Mgr. Pavlína Komeštíková
Místostarosta obce Marcel Eder
Rada obce Mgr. Pavlína Komeštíková
Marcel Eder
Jan Horčic
Vladimír Liebezeit
Tomáš Štěpán
 
Zastupitelé obce
 
Marcel Eder
Ing. Aleš Goldšmíd
Jan Horčic
Miloslav Kohout
Mgr. Pavlína Komeštíková
Vladimír Liebezeit
Zdeněk Mráz
Zdeněk Mráz ml.
Ivo Pazdera
Tomáš Štěpán
Dalimil Tachecí
Luděk Tauš
Miloš Trédl
Antonín Vetešník
Alena Vítek Kaulová

 
Finanční výbor
předseda:  Tomáš Štěpán
členové

Vladimír Liebezeit, Zdeněk Mráz ml.,
Michal Pazdera, Ing. Jiří Zerzaň
 

Kontrolní výbor
předseda: Jan Horčic
členové: Mgr. David Eisner, Alena Kovaříková,
Michal Němec, Josef Vaniš
 
Komise sociální

předsedkyně:

Alena Vítek Kaulová

členové: 

Jana Bubeníčková, Mgr.Věra Nová,
Jaroslava Vetešníková, Zdeňka Zahradníková
 
Komise kulturní

předseda:

Ivo Pazdera

členové:


 

Marta Doležalová, Jaroslava Holinová, Jana Holubová,
Mgr. Jaroslav Kužel, Mgr. Milena Provazníková,
Václav Svoboda
 

Komise pořádková

předseda:

Dalimil Tachecí

členové:
 

Miloslav Kohout, Zdeněk Mráz ml., Ivo Pazdera,
Michal Pazdera, Tomáš Vobořil
 
Povodňová komise
předseda:   Mgr. Pavlína Komeštíková
členové:  

Bc. Marta Doležalová, Marcel Eder, Jaroslav Janda st.,
Michal Kadlec, Ivo Pazdera, Vladimír Šerák,
Josef Štangl, Michal Štětka, David Zygmund,

zapisovatel: Michal Kadlec
 

Nezařazení zastupitelé
Ing.Aleš Goldšmíd, Zdeněk Mráz, Luděk Tauš, Miloš Trédl, Antonín Vetešník