Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018
 
Zastupitelé a obsazení funkcí

 
Starostka obce Mgr. Pavlína Komeštíková
Místostarosta obce Marcel Eder
Rada obce Mgr. Pavlína Komeštíková
Marcel Eder
Tomáš Štěpán
Vladimír Liebezeit
 
Zastupitelé obce
 
Mgr. Pavlína Komeštíková
Marcel Eder
Ing. Aleš Goldšmíd
Jan Horčic
Alena Vítek Kaulová
Miloslav Kohout
Vladimír Liebezeit
Zdeněk Mráz
Ivo Pazdera
Tomáš Štěpán
Luděk Tauš
Miloš Trédl
Antonín Vetešník
Dalimil Tachecí
Zdeněk Mráz ml.
 
Finanční výbor
předseda:   
členové

Zdeněk Mráz ml.
Michal Pazdera
Tomáš Štěpán
Ing. Jiří Zerzaň

Kontrolní výbor
předseda: Jan Horčic
členové: Alena Kovaříková
Mgr. David Eisner
Michal Němec
Josef Vaniš
Komise sociální

předsedkyně:

Alena Vítek Kaulová

členové: 

Jana Bubeníčková,
Mgr.Věra Nová,
Jaroslava Vetešníková,
Zdeňka Zahradníková
Komise kulturní

předseda:

Ivo Pazdera

členové:
 

Jaroslava Holinová,
Jana Holubová,
Mgr. Jaroslav Kužel,
Lucie Mrázová,
Mgr. Milena Provazníková,
Václav Svoboda

Komise pořádková

předseda:

Dalimil Tachecí

členové:
 

Ivo Pazdera,
Michal Pazdera,
Vratislava Vobrubová
 
Komise přestupková

předseda:

Mgr. Jan Válek

členové:

Petr Hackl,
Zdeňka Kohoutová,
Vratislava Vobrubová,
Dalimil Tachecí 

Povodňová komise
předseda:   Mgr. Pavlína Komeštíková
členové:  

Marcel Eder,
David Zygmund,
Jaroslav Janda st.,
Ivo Pazdera,
Václav Němec,
Josef Štangl,
Vladimír Šerák,
Marta Doležalová
zapisovatelka: L. Křtěnová

Nezařazení zastupitelé
Ing.Aleš Goldšmíd,
Miloslav Kohout,
Zdeněk Mráz st.,
Luděk Tauš,
Miloš Trédl,
Antonín Vetešník