Střelci Libiš – KPŠ o.s.
http://www.strelec-libis.cz/
Zahrada Na Staré štaci Libiš
Spolek přátel tradičního jazzu a swingu z.s.
tel. 603 477 801
tel. 603 441 769
www.jazzova-zahrada.cz
 
kliknutím zvětšíte Obec baráčníků Libiš
Baráčníci se scházejí na sezení každý měsíc, účelem je popovídat si a pobavit se. Dnes mají baráčníci v Libiši asi padesát členů.

Sdružení Obce baračníků v Libiši bylo založeno r. 1927 u 1. polabské župy se sídlem v Brandýse nad Labem. Cílem a náplní bylo a dosud je pečovat o tradice regionu a to jak v kultuře tak, i v oblasti dobrých sousedských vztahů. Obec v minulosti pořádala baráčnické bály, májové veselice, plesy, maškarní zábavy, dožínky apod. Její členové hráli divadlo.
Tím, že členská základna zestárla, tato tradice postupně zanikla, dnes proto členové pořádají převážně zájezdy po naší vlasti a poznávají hrady, zámky, muzea, ZOO, moravské sklípky, divadla i Vlachovku a doma pod patronátem OÚ v jejich zasedací místnosti organizují malou oslavu ke Dni matek a Mikulášskou.
kliknutím zvětšíte Český zahrádkářský svaz ZO Libiš

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Libiši vznikla v září roku 1955. Činnost organizace začínala velice skromně. K dispozici byly pouze finanční prostředky z vybraných členských příspěvků, které činily 10 korun za rok. Z této částky zůstávaly ZO pouze 2 koruny. Přesto byla činnost v těchto počátcích velice pestrá. Kromě schůzí, byly pořádány odborné přednášky, v té době byl založen i kroužek mladých zahrádkářů při obecné škole v Libiši. Byly pořádány výstavy zahradnických výpěstků a instruktáže v řezu a ošetřování ovocných stromků. K získání finančních prostředků byly pořádány zahrádkářské taneční zábavy a plesy. Z výtěžků těchto akcí bylo potom zakoupeno různé zahrádkářské nářadí, které bylo zapůjčováno členům zahrádkářské organizace.

V roce 1974 započala nová éra v činnosti základní organizace výstavbou zahrádkářského areálu v Libiši ve Špičákově zahradě.
Zchátralý sklep v této zahradě byl po úpravách prvním stánkem libišských zahrádkářů. Další léta pak byla ve znamení dobudování sklepa a jeho nadzemní části s následným budováním moštárny. Již v roce 1981 byla dokončena provizorní moštárna. Konečnou podobu odpovídající všem provozním a hygienickým podmínkám při zpracování jablek dostala moštárna v roce 1983. Moštárna dodnes slouží zahrádkářům ze širokého okolí. Kapacita moštárny je cca 5 - 6 tun zpracovaných jablek za týden. Mošt není chemicky upravován a jeho přírodní chuť a vůně je schopná jakékoliv konkurence. 

Organizace Českého zahrádkářského svazu pokračuje v ušlechtilých snahách a je mimo jiné zaměřena na vzájemnou pomoc celé členské základně zahrádkářů, kterých je v Libiši kolem 75 členů. 

Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s.


Počátky organizovaného sportu v Libiši sahají do roku 1920. Historie kopané se v Libiši píše od r 1932, kdy vznikl sportovní klub SK Libiš.

Oficiální stránky klubu: www.sokollibis.cz


 

Sbor dobrovolných hasičů Libiš
SDH v Libiši je největší na celém okrese Mělník

Sbor dobrovolných hasičů oslavil v srpnu 2012 115 let svého trvání. Navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů.

SDH v Libiši je největší na celém okrese Mělník. Má 110 členů (stav k 1.1.2007), z toho 19 členů do 18let. Ne všichni členové jsou aktivní, někteří členové jsou vzhledem ke svému věku jen členy přispívajícími. Přesto projevují velký zájem o činnost sboru a podílejí se na pořádání kulturních akcích, zejména tradičních březnových hasičských bálů.
Současná činnost SDH má tři základní úkoly: represi, prevenci a práci s mládeží a kulturní činnost.

MO Českého rybářského svazu Obříství

Na katastru obce působí též místní organizace Českého rybářského svazu Obříství. Na libiškém katastru leží asi polovina revíru určeného ke sportovnímu rybolovu. Členové MO ČRS stráví mnoho hodin nejen u prutů, ale hlavně u brigádní činnosti jako je třeba sekání otvorů do ledu za účelem provětrání a provzdušnění vody, každé jaro je proveden úklid břehů, kde se během roku nahromadí nějaký ten nepořádek.

Tenisová školička (kroužek) BERUŠKY

- pro předškolní děti ve věku od 4 do 6 let
- vede p. Zdebská - ze svého volného času
- kroužek založen v dubnu 2006
- p. Zdebská má vždy sladkost pro prťata za odměnu, ale i jako motivaci
- od jara do podzimu se hraje na kurtech v Libiši, v zimě v tělocvičně
- v lednu se pořádá karneval

Víceúčelové hřiště
Stavba byla zahájena v září 2007 a ukončena 4.12. 2007

V roce 2007 se podařilo zajistit finanční prostředky na výstavbu víceúčelového hřiště, na kterém je možné provozovat všechny míčové hry mimo tenisu. Stavba byla zahájena v září 2007 a ukončena 4.12. 2007.Cena výstavby a vybavení víceúčelového hřiště činila 5.687.693,50 Kč. Dodavatelem stavby byla firma SK Trans s.r.o., Zemní práce prováděla firma Bohumil Červenka a instalaci osvětlení provedla firma Revel  Plus s.r.o.
V pondělí dne 10.prosince 2007 proběhlo dlouho očekávané slavnostní předání víceúčelového hřiště, ale teprve okamžik, kdy vběhli na nové moderní sportoviště první mladí sportovci, přinesl opravdový výbuch nefalšovaného nadšení. Významný díl této radosti  patřil přítomnému poslanci Janu Moravovi, který zajistil účelovou dotaci, bez které by si obec výstavbu moderního sportovního zařízení v takovém rozsahu nemohla dovolit.