Z historie TJ SOKOL LIBIŠ
Počátky organizovaného sportu v Libiši sahají do roku 1920. 
25. dubna 1920 se konala ustanovující schůze tělovýchovné jednoty SOKOL Libiš a jejím prvním starostou (předsedou) byl zvolen pan JUDr. Jaroslav Šafář. Nově zřízená jednota byla zařazena do II. okrsku Župy Barákovy. První sportování a cvičení probíhala v hostinci v sále pronajatém od pana Blažka.

 Z historie kopané v Libiši
Oficiální stránky klubu: www.sokollibis.cz
Historie kopané se v Libiši píše od r 1932, kdy vznikl sportovní klub SK Libiš. První hřiště na kopanou bylo zřízeno „Na Štěpáně“ za hospodou mezi potokem a řekou Labe. Později se přestěhovalo blíže do Libiše ke státní silnici. Po dvou letech vzniká hrací plocha za Blažkovou hospodou v Libiši a zde také byly postaveny nové šatny

22.-23. listopadu roku 1947 byla slavnostně otevřena nová sokolovna. V roce 1948 byla dokončena výstavba sportovního tělovýchovného střediska v Libiši. Za sokolovnou vzniká nové hřiště na kopanou, okolo kterého je vybudována šestiproudá běžecká dráha s vodním příkopem, doskočištěm pro skok o tyči, výseče pro vrh koulí a kruhem pro hod diskem. V této době zahajuje činnost lehkoatletický oddíl.
Na místě starého hřiště za Blažkovou hospodou je vybudován zimní stadion s mantinely, střídačkou a ochozy pro diváky.

V padesátých letech minulého století působily v rámci tělovýchovné jednoty tyto oddíly:

1. Kopaná 1.A, 1. B, dorost a žáci
2. Všeobecná průprava

3. Lední hokej
4. Pozemní hokej
5. Košíková 1.A ženy
6. Odbíjená
7. Stolní tenis
8. Lehká atletika 1.A, dorost, žáci
9. Turistika
10. Nohejbal
11. Gymnastika
12. Šachy
13. Loutkáři
14. Divadelní odbor
15. Cyklistika

V těchto oddílech se sdružovalo 890 členů ! 

Oficiální název tělovýchovné jednoty byl T.J. Tatran Průmstav Neratovice Tělovýchovné středisko Libiš. 
TJ měnila ve své historii svůj název několikrát. Původní TJ Sokol Libiš, Dynamo Libiš, Tatran Libiš a v současné době opět TJ Sokol Libiš.

15. března 1962 dostalo sportovní zázemí libišských sportovců tvrdou ránu – vyhořela sokolovna.

V duchu nadšení a elánu všech členů TJ, občanů Libiše, za pomocí sbírek a darů od jiných jednot a pochopení všech úřadů, pokračuje řada oddílů ve své činnosti, při které začíná výstavba nové a moderní sokolovny. Ta se slavnostně otevírá v listopadu 1964 a tak mají libiští sportovci opět zázemí pro svou činnost. Moderní zařízení je rovněž navštěvováno dětmi z místní základní školy v rámci výuky tělesné přípravy. Nový areál je také využíván dalšími spolky, které působí na území obce.

 V roce 1969 zaniká oddíl ledního hokeje. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky pro výrobu přírodního ledu a nedostatek finančních prostředků na dopravu hráčů a pronájem zařízení s umělým ledem.

V r. 1974 vzniká tenisový oddíl. Pro výstavbu tenisových kurtů je využit prostor mezi sokolovnou a státní silnicí, kde se původně těžil písek pro výstavbu sokolovny. Nejprve jsou vybudovány dva kurty a na další dva se připravil pozemek. Dnes slouží tenistům ke hře čtyři tenisové kurty a cvičná stěna.
V té době rovněž vznikají další nové oddíly: oddíl kulturistiky, oddíl sálové kopané a po odmlce opět svou činnost začíná oddíl turistiky.

Po osamostatnění obce v r. 1990 je sokolovna předána do přímého majetku TJ Sokol Libiš. V této době dochází ke změně vytápění sokolovny. S přispěním dotací od OTS je vybudováno nové plynové topení. Náklady na provoz a údržbu jsou zajišťovány s přispěním obce Libiš – z jejího rozpočtu.
V posledních letech se podařilo za pomocí obce Libiš, sponzorů a OTS Mělník provést nutné opravy v interiéru sokolovny – dřevěné obložení a vymalování sálu, rekonstrukce sociálního zařízení šaten a elektroinstalace.

V zadní části sokolovny vzniká restaurace s názvem „Sport Klub“.
V roce 2002 se podařilo zajistit finanční prostředky od obce Libiš, OTS Mělník a SKV Praha na rekonstrukci fasády a střechy sokolovny.

V roce 2002 oslavil oddíl kopané 70. let svého založení. Při této příležitosti byli oceněni zakládající členové a sportovci, kteří se nejvíce podíleli na organizaci a chodu TJ Sokol Libiš.

 V současné době se v TJ Sokol Libiš sdružují tyto oddíly:

Oddíl kopané
I.A mužstvo: v roce 1999-2000 postup do krajského přeboru, kde po dvou letech působení dosáhlo historického úspěchu a v r. 2001 postoupilo do divize, čtvrté nejvyšší soutěže Č.R v kopané.
Žáci TJ SOKOL Libiš působí již řadu sezón v okresním přeboru.
Dorostenci se v roce 1997 stali přeborníkem okresu Mělník a od sezóny 1998-1999 působí v krajské I.A třídě.
V sezóně 1998-1999 začíná svojí činnost B mužstvo ve IV.třídě. V sezóně 2001-2002 postupuje do okresního přeboru.

Oddíl tenisu
Tenisový oddíl má dvě mužstva dospělých:
A mužstvo soutěží na krajské úrovni
B mužstvo soutěží na okresní úrovni

O prázdninách organizuje tenisový oddíl školu tenisu pro své nejmladší členy.

ASPV ( Asociace sport pro všechny)
Po celý rok využívají sál tělocvičny ženy ke svým kondičním cvičením.

Zpracováno dle materiálů TJ Sokol Libiš