Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz
 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě:
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
                

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální