Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2017
archiv úřední desky 2016
archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
 Text oznámení Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:

Informace - uzavírky Mělník I/16
uzavírka 1
uzavírka 2
uzavírka 3
uzavírka 4

21.4.2017 25.4.2017
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 24.4.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
 
12.4.2017  
OČKOVÁNÍ PSŮ 15. 4. 2016 5.4.2017  
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 27942/10-57   24.3.2017  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
2.3.2017  
OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V NERATOVICÍCH 1.3.2017

 

 
15173-2017 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Libiš, ulice Nová - rekonstrukce povrchu komunikace. 27.2.2017  

Oznámení k rozpočtu na rok 2017

13.2.2017  
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu ÚSC na léta 2017-2018 13.2.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 05/2017 - SH ČMS-SDH Libiš 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 04/2017 - DKE - domov pro seniory - Neratovice 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 03-2017 - FCH Neratovice
 
30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf 30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 01-2017 - TJ Sokol Libiš 30.1.2017 30.1.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI ve věci: Výzva k uplatnění práv účastníků řízení.
Účastníci řízení:
Pavlína Dudy Koťová
Samuel Petrik Gabčo
Melisa Marie Gabčová
Laura Eva Gabčová
 
23.1.2017  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 15.12.2016  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2016 o místních poplatcích. 15.12.2016  
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 2.12.2016  
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš. 14.7.2016

 

 

Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.6.2016  
Veřejnoprávní smlouva č. 13-2016 – Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s. 16.6.2016 16.6.2019
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2016 - Farní charita Neratovice 3.3.2016 2.3.2019

Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 05/2016 - DKE - domov pro seniory - Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2016 - SH ČMS-SDH Libiš
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 - Farní charita Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí, 16.12.2015 trvale
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Libiš
Darovací smlouva s příkazem ze dne 22.6.2015.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu areálu, a činnost TJ Sokol Libiš v roce 2015 ze dne 5.1.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 pro SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Smlouva o poskytnutí účelového finančního neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Libiš ze dne 27.01.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Městu Neratovice na zajištění provozu Domu kněžny Emmy 23.3.2015 22.3.2018
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).