Text oznámení Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Veřejná vyhláška - pověření výkonem lesního hospodáře 11.9.2019  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - ul. Vojtěšská 10.9.2019  
Veřejná vyhláška - přechodná  úprava provozu - Mělnická ul. 9.9.2019  
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.14-2019 - Mělnická stomatologická s.r.o... 4.9.2019  
MZE č.j. 41508/2019-MZE16212, Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování. 2.9.2019 31.12.2022
X. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 29.8.2019  
IX. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 20.8.2019  
VIII. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 24.7.2019  
VII. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 4.7.2019  
Závěrečný účet obce Libiš za rok 2018;
- Výkaz Fin 2-12 M;
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2018;
- Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2018 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2018
1.7.2019  
VI. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 1.7.2019  
V. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 25.6.2019  
IV. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 10.6.2019  
Dražební vyhláška č.j. 101 EX 06215-14-112 13.5.2019  
Oznámení o zveřejnění "Závěrečný účet Svazku měst a obcí za rok 2018" 13.5.2019  
III. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 18.4.2019  
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2018
Přílohy:
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha k 31.12.2018
 
4.4.2019  
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kůrovec 4.4.2019  
II. rozpočtové opatření - předběžné - rozpočtu roku 2019.docx 21.2.2019  
I. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 21.2.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2020 - 2021.doc 21.2.2019  
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2020-2021.docx 21.2.2019  
VPS č.4-2019 - SH ČMS-SDH Libiš - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.3-2019-DKE - domov pro seniory - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.2-2019 - FCH Neratovice - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.1-2019 - TJ Sokol Libiš, z.s. - vyvěšeno 18.02.2019.pdf 18.2.2019  
Svazek měst a obci VKM - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočet na rok 2019 9.1.2019  
Schválený rozpočet na rok 2019. 9.1.2019  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018
 
27.11.2018  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2018
12.10.2018  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Rekonstr. ul. Mělnická.pdf 3.10.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši. 31.5.2018 1.6.2021
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018. 17.4.2018

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libiš 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2018 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2018 - Farní charitě Neratovice 16.2.2018 16.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutá dotace č.02/2018 pro TJ Sokol Libiš, z.s..pdf 6.2.2018 6.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník.pdf
Seznam účasti na stomatologické pohotovosti.pdf

Doložka k VPS o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Projekt zubní pohotovost.pdf
 
26.1.2018 26.1.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2017 - TJ Sokol Libiš, z.s.pdf 26.9.2017

 

26.9.2020
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 22.9.2017

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 05/2017 - SH ČMS-SDH Libiš 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 04/2017 - DKE - domov pro seniory - Neratovice 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 03-2017 - FCH Neratovice
 
30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf 30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 01-2017 - TJ Sokol Libiš 30.1.2017 30.1.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI ve věci: Výzva k uplatnění práv účastníků řízení.
Účastníci řízení:
Pavlína Dudy Koťová
Samuel Petrik Gabčo
Melisa Marie Gabčová
Laura Eva Gabčová
 
23.1.2017  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 15.12.2016  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2016 o místních poplatcích. 15.12.2016  
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 2.12.2016  
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš. 14.7.2016

 

 

Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.6.2016  
Veřejnoprávní smlouva č. 13-2016 – Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s. 16.6.2016 16.6.2019
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí, 16.12.2015 trvale
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).