Text oznámení Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Veřejná výzva  oznámení o místě uložení písemností - Šarlota Marhanová 7.7.2020 21.7.2020
6. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 3.7.2020  
5. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 2.7.2020  
4. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 2.7.2020  
Závěrečný účet obce Libiš za rok 2019.pdf
Fin 2 - 12 M k 31.12.2019.pdf
Příloha k 31.12.2019.pdf
Rozvaha k 31.12.2019.pdf
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf
Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2019.pdf

Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2019 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2019.pdf
 
29.6.2020  
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné č. 27072001 17.6.2020  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.5.2020  
SMO VKM - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019. 15.5.2020  
Záměr pronájmu zdravotnického zařízení. 14.4.2020  
3. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 16.3.2020  
Agenda nedostatečně zapsanýchosob do kat.nemovitostí.pdf 9.3.2020  
2. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 17.2.2020

 

 
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2021-2023.docx
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2021 - 2023.doc
17.2.2020

 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7-2020 - SH ČMS-SDH Libiš.pdf 13.2.2020  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6-2020 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory.pdf 13.2.2020  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5-2020 - Charita Neratovice.pdf 13.2.2020  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.3/2020 - TJ Sokol Libiš, z.s. .pdf 23.1.2020  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2020 - TJ Sokol Libiš, z.s.pdf 23.1.2020  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 - TJ Sokol Libiš, z.s.pdf 23.1.2020  
1. Rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 21.1.2020  
Svazek měst a obcí - Střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2020-2022 - oznámení o zveřejnění. 19.12.2019  
Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2020 19.12.2019  
Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020 na 105 Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody. 14.11.2019

 

 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu- Svazek měst a obcí VKM. 14.11.2019

 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.14-2019 - Mělnická stomatologická s.r.o... 4.9.2019  
MZE č.j. 41508/2019-MZE16212, Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování. 2.9.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění "Závěrečný účet Svazku měst a obcí za rok 2018" 13.5.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 25.2.2019  
VPS č.4-2019 - SH ČMS-SDH Libiš - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.3-2019-DKE - domov pro seniory - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.2-2019 - FCH Neratovice - vyvěšeno 18.2.2019.pdf 18.2.2019  
VPS č.1-2019 - TJ Sokol Libiš, z.s. - vyvěšeno 18.02.2019.pdf 18.2.2019  
Svazek měst a obci VKM - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočet na rok 2019 9.1.2019  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018
 
27.11.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši. 31.5.2018 1.6.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libiš 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2018 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2018 - Farní charitě Neratovice 16.2.2018 16.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutá dotace č.02/2018 pro TJ Sokol Libiš, z.s..pdf 6.2.2018 6.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník.pdf
Seznam účasti na stomatologické pohotovosti.pdf

Doložka k VPS o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Projekt zubní pohotovost.pdf
 
26.1.2018 26.1.2021
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 22.9.2017

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI ve věci: Výzva k uplatnění práv účastníků řízení.
Účastníci řízení:
Pavlína Dudy Koťová
Samuel Petrik Gabčo
Melisa Marie Gabčová
Laura Eva Gabčová
 
23.1.2017  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 15.12.2016  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2016 o místních poplatcích. 15.12.2016  
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 2.12.2016  
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš. 14.7.2016

 

 

Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.6.2016  
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí, 16.12.2015 trvale
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).