Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2018
archiv úřední desky 2017
archiv úřední desky 2016
archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
 Text oznámení Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Rozpočtové opatření č.11./2018 4.12.2018  
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2019. 3.12.2018  
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin.

Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018
 
27.11.2018  
Svazek měst a obcí VKM- Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021 26.11.2018 31.12.2018
Oznámení Obecního úřadu Libiš o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení funkce úředníka územně samosprávného celku -referent státní správy a samosprávy – úředník územně samosprávného celku, místo výkonu práce: Obecní úřad Libiš 20.11.2018  
Obec Libiš přijme dělníka pro úklid v obci na hlavní pracovní poměr od 01. 01. 2019.
Požadujeme: bezúhonnost, schopnost pracovat samostatně, řidičský průkaz skupiny B pro řízení a obsluhu traktoru do 3,5 t s přívěsem, manuální zručnost výhodou.
20.11.2018

 

 
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce. 31.10.2018

 

 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2018
12.10.2018  
Rozpočtové opatření č.10./2018 4.10.2018  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Rekonstr. ul. Mělnická.pdf 3.10.2018  
Dražební vyhláška č.j. 101 EX 6215/14-88..pdf 3.10.2018  
Veřejná vyhláška - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - oprava komunikace Za Kralupkou 17.9.2018  
Rozpočtové opatření č. 9./2018 28.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 8./2018 2.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 7./2018 2.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 6./2018 28.6.2018  
Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2017 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2017
Závěrečný účet obce Libiš za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2017

 
27.6.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši. 31.5.2018 1.6.2021
Rozpočtové opatření č. 5./2018 30.5.2018  
Rozpočtové opatření č. 4/2018 22.5.2018  
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018. 17.4.2018

 

 
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2019-2020.docx 27.2.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2019 - 2020.doc 27.2.2018  
Rozpočtové opatření č. 3./2018 27.2.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libiš 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2018 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory 19.2.2018 19.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2018 - Farní charitě Neratovice 16.2.2018 16.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutá dotace č.02/2018 pro TJ Sokol Libiš, z.s..pdf 6.2.2018 6.2.2021
Rozpočtové opatření č. 2./2018 30.1.2018  
Rozpočtové opatření č. 1./2018 30.1.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník.pdf
Seznam účasti na stomatologické pohotovosti.pdf

Doložka k VPS o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Projekt zubní pohotovost.pdf
 
26.1.2018 26.1.2021
Schválený rozpočet na rok 2018 na veřejném ZO 18.12.2017 28.12.2017

 

 
Svazek obcí VKM - oznámení o listinné podobě schválených dokumentů
Střednědobý výhled rozpočtu VKM na roky 2019 - 2020
Rozpočet VKM na rok 2018

 
18.12.2017

 

 
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 18. září 2017 27.9.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2017 - TJ Sokol Libiš, z.s.pdf 26.9.2017

 

26.9.2020
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 22.9.2017

 

 
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 24. dubna 2017 23.5.2017  
15173-2017 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Libiš, ulice Nová - rekonstrukce povrchu komunikace. 27.2.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 05/2017 - SH ČMS-SDH Libiš 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 04/2017 - DKE - domov pro seniory - Neratovice 6.2.2017 6.2.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 03-2017 - FCH Neratovice
 
30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 02-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf 30.1.2017 30.1.2020
Veřejnoprávní smlouva č. 01-2017 - TJ Sokol Libiš 30.1.2017 30.1.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI ve věci: Výzva k uplatnění práv účastníků řízení.
Účastníci řízení:
Pavlína Dudy Koťová
Samuel Petrik Gabčo
Melisa Marie Gabčová
Laura Eva Gabčová
 
23.1.2017  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 15.12.2016  
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2016 o místních poplatcích. 15.12.2016  
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 2.12.2016  
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš. 14.7.2016

 

 

Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.6.2016  
Veřejnoprávní smlouva č. 13-2016 – Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s. 16.6.2016 16.6.2019
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2016 - Farní charita Neratovice 3.3.2016 2.3.2019

Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 05/2016 - DKE - domov pro seniory - Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2016 - SH ČMS-SDH Libiš
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 - Farní charita Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí, 16.12.2015 trvale
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Libiš
Darovací smlouva s příkazem ze dne 22.6.2015.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu areálu, a činnost TJ Sokol Libiš v roce 2015 ze dne 5.1.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 pro SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Smlouva o poskytnutí účelového finančního neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Libiš ze dne 27.01.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Městu Neratovice na zajištění provozu Domu kněžny Emmy 23.3.2015 22.3.2018
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).