Obecní úřad Libiš
Mělnická 579, 277 11 Libiš
tel. 315 682 748
fax 315 687 553
e-mail:
obec.libis@libis.cz

 

 

Dnes je - svátek má


 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Libiš
Usnesení č. 33
z veřejného zasedání ZO Libiš 4.10.2010
Usnesení č. 32
z veřejného zasedání ZO Libiš
dne 30.8.2010

 
Usnesení č. 31
z veřejného zasedání ZO Libiš
ze dne 14.6.2010

 
Usnesení č. 30
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 26.4.2010

 
Usnesení č. 29
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 22.2.2010

 
Usnesení č.28
Zastupitelstva obce Libiš
ze dne 18.1.2010

 
Usnesení č. 27
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 21.12.2009

 
Usnesení č.26
Z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 30.11.2009

 

Usnesení č. 25
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 26.10.2009

 

Usnesení č. 24
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 31.8.2009

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Libiš
jsou k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu Obecního úřadu  Libiš v úředních hodinách úřadu.