15.10.2013
Opatření obecné povahy č. 1/2013 – Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka

Návrh:

Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBIŠ
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
Příloha: ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ ZMĚNA č. 5 - NÁVRH ZADÁNÍ

 

Veřená vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Libiš
Opatření obecné povahy - Změna č. 4 ÚP Libiš (textová část)

    Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru LIBIŠ
    Výkres lokality změny


  
VV - Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Libiš

Opatření obecné povahy č. 1-2010 - změna č. 3 ÚPSÚ Libiš
Územní plán obce - změna č.2  [11,51 MB]
Územní plán obce - změna č.1
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4