Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

  Veřejnoprávní smlouvy
 

2019

  VPS č.1-2019 - TJ Sokol Libiš, z.s. - vyvěšeno 18.02.2019.pdf

VPS č.2-2019 - FCH Neratovice - vyvěšeno 18.2.2019.pdf

VPS č.3-2019-DKE - domov pro seniory - vyvěšeno 18.2.2019.pdf

VPS č.4-2019 - SH ČMS-SDH Libiš - vyvěšeno 18.2.2019.pdf

2018

Farní sbor ČCE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši.
SDH Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Domov pro seniory - Dům kněžny Emmy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2018 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory
Farní charita Neratovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2018 - FCH Neratovice
TJ Sokol Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutá dotace č.02/2018 pro TJ Sokol Libiš, z.s..pdf
BREG s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník.pdf
Seznam účasti na stomatologické pohotovosti.pdf
Doložka k VPS o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1-2018.pdf
Projekt zubní pohotovost.pdf
 

2017

Domov pro seniory - Dům kněžny Emmy Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 04/2017 - DKE - domov pro seniory - Neratovice
Farní charita Neratovice Veřejnoprávní smlouva č. 03/2017 - FCH Neratovice
SDH Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 05/2017 - SH ČMS-SDH Libiš
TJ Sokol Libiš Veřejnoprávní smlouva č. 13-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 02-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 01-2017 - TJ Sokol Libiš.pdf

2016

Domov pro seniory - Dům kněžny Emmy Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 05/2016 - DKE - domov pro seniory - Neratovice
Farní charita Neratovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2016 - Farní charita Neratovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 - Farní charita Neratovice
 
Město Neratovice Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš.
SDH Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2016 - SH ČMS-SDH Libiš
TJ Sokol Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2016 – Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.

2015

Město Neratovice Smlouva o poskytnutí účelové dotace Městu Neratovice na zajištění provozu Domu kněžny Emmy
SDH Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 pro SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Smlouva o poskytnutí účelového finančního neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Libiš ze dne 27.01.2015.pdf
TJ Sokol Libiš

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Libiš
Darovací smlouva s příkazem ze dne 22.6.2015.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu areálu, a činnost TJ Sokol Libiš v roce 2015 ze dne 5.1.2015.pdf
 

 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).