Platné vyhlášky obce:
 
Zrušené vyhlášky obce:
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
zrušena  dle článku 7, vyhl. OZV č. 1/2013 zrušovací a ostatní ustanovení
OZV č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
zrušena OZV 1/2011 1.1.2012 – usnesení ZO č.5 2.5.2011
OZV č.1/2008,o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 
zrušena OZV 1/2009 1.1.2010 – usnesení ZO č.26  dne 30.11.2009
OZV č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO
zrušena OZV 2/2011 1.1.2012 – usnesení ZO č.5 2.5.2011 
OZV č. 1/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích vybíraných v obci Libiš
zrušena OZV obce Libiš č. 1/2010 o místních poplatcích – usnesení č. 30 ze dne 26.4.2010
OZV č. 2/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
zrušena  OZV obce Libiš č. 1/2010 o místních poplatcích – usnesení č. 30 ze dne 26.4.2010
OZV č. 1/2003, o místních poplatcích vybíraných v obci Libiš
zrušena  OZV obce Libiš č. 1/2010 o místních poplatcích – usnesení č. 30 ze dne 26.4.2010
OZV č. 6/2002,o regulaci pohybu psů na veřejném prostranství obce Libiš
zrušena OZV 2/2010  – usnesení ZO č.30  dne 26.4.2010
OZV č, 4/2001, o systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Libiš
ZRUŠENA OZV obce Libiš č. 1/2015  – schváleno ZO č.3 dne 9.2.2015
OZV č. 1/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/95 o veřejném pořádku a udržování čistoty v obci Libiš, ze dne 17.1.2001
ZRUŠENA OZV obce Libiš č. 2/2010 o veřejném pořádku – usnesení č. 30 ze dne 26.4.2010
OZV č. 1/1995 - O veřejném pořádku a udržování čistoty v obci LIBIŠ
ZRUŠENA OZV obce Libiš č. 2/2010 o veřejném pořádku – usnesení č. 30 ze dne 26.4.2010
OZV č. 9/1994,kterou se doplňuje vyhláška č.6/94 o dani z nemovitostí  - platnost a účinnost do 31.12.2008
zrušena OZV 1/2008  31.12.2008 –– usnesení ZO č.16 10.7.2008

OZV č. 6/94 - o dani z nemovitostí
zrušena OZV 1/2008 31.12.2008 –– usnesení ZO č.16 10.7.2008