Obecní úřad Libiš
Mělnická 579, 277 11 Libiš
tel. 315 682 748
fax 315 687 553
e-mail:
obec.libis@libis.cz

 

 

Dnes je - svátek má


 Základní škola Libiš

 


 

 
Z historie školy

Základní škola v Libiši byla založena již v minulém století. Svou vlastní budovu však získala až v roce 1925. Až do roku 1976 byla samostatnou školou. Od roku 1977 byla přičleněna k 1. ZŠ v Neratovicích a stala se jejím dislokovaným pracovištěm.
V roce 1987 byla budova školy uzavřena.
Teprve po osamostatnění obce Libiš byla škola znovu otevřena. 1. září 1990 bylo zahájeno vyučování - nejprve žáků 1. a 2. třídy a každý další rok pak přibyla jedna třída. V současné době má škola celý první stupeň, tzn. první až pátou třídu.

Od „Obecné školy“ ke „Škole pro život“
Od roku 1993 jsme pracovali podle vzdělávacího programu „Obecná škola“, který jsme si vybrali pro jeho vstřícnost k žákům i k rodičům.
Velký důraz jsme kladli na kvalitu prostředí a příznivé klima nejen ve třídě, ale v celé škole.V každé třídě bylo 15 - 20 žáků.
Od roku 2007 vyučujeme podle svého vzdělávacího programu, který jsme nazvali „Škola pro život“ a vlastně volně navazuje na předchozí projekt „Obecná škola“.
Učivo je rozloženo do pěti ročníků (1. stupeň tvoří 1. - 5. třída).
Třídy jsou rozděleny na část s lavicemi a část s tzv. odpočinkovou plochou.
Lavice jsou uspořádány podle momentální nálady žáků i učitele.
Klasifikace je ve stávajících třídách klasická - známky na vysvědčení. Po dohodě s rodiči je možné i slovní hodnocení.
Na naší škole probíhá ve 2. a 3. třídě výuka plavání.
Cizí jazyk vyučujeme od 3. třídy - obvykle se žáci učí anglický jazyk a to zejména z praktických důvodů – nemají potom problém při přechodu na 2. stupeň ZŠ nebo do gymnázia
Učitel - je dětem přítelem, rádcem, upozorňujeme na problémy, mají-li žáci jiný názor - diskutuje s nimi.
Žáci - jsou učiteli rovnoprávnými partnery
Rodiče - mnozí jsou v denním kontaktu s učiteli (vodí děti až do tříd – zejména rodiče žáků 1. třídy), mohou se zúčastnit vyučování, aktivně se podílejí na dění ve škole.
Třídní schůzky - se konají 4x ročně, ale rodiče jsou zvyklí kdykoliv konzultovat problémy s učitelem – (obvykle si telefonicky dohodnou termín)

Financování
Od 1.1. 2003 přešla škola do právní subjektivity, a je financována jednak zřizovatelem(obec Libiš) a Krajským úřadem Středočeského kraje.

Co chceme
Rozvíjet všestranně osobnost každého žáka. Naučit děti formulovat své myšlenky, nebát se vyslovit svůj názor, nápad, nesouhlas.
Přizpůsobit režim školy přirozeným dětským potřebám. Děti se bez ohledu na přestávku mohou dojít napít, najíst nebo jít na záchod. Učí se kromě lavic také na koberci, na zahradě, hojně též využíváme víceúčelové hřiště.
Uchránit děti stresu, strachu a pocitu odcizení.
Působit na děti ve spolupráci a v souladu s rodinou.

Škola může poskytnout
Obědy - děti mohou chodit na obědy, vaří se zde výborně.
Školní družina - odpoledne tráví děti na zahradě, na hřišti nebo při činnostech, které je baví.
ADN = ambulantní dyslektický nácvik - péče o žáky s poruchami učení.
Kroužky - anglický jazyk - pro 1.a 2.tř.
- sportovní hry
- informatika
- dovedné ruce
- dramatický kroužek
Využívání školní družiny i účast v zájmových kroužcích je bezplatné.


Mimoškolní akce
Tradicí se staly vánoční a jarní besídky pro rodiče a přátele školy.
Také pobyty dětí u moře v Itálii už patří neodlučně k životu školy, stejně tak, jako školy v přírodě, na které žákům přispívá značnou měrou Obecní úřad v Libiši.
Zúčastňujeme se také pravidelně různých výtvarných a sportovních soutěží.
Samozřejmostí se staly nejen návštěvy divadelních představení, ale děti rády zavítají i do Planetária v Praze nebo do muzea.
Také každoroční „Poslední zvonění“, což je vlastně loučení s „páťáky“, se těší mezi dětmi velké oblibě.
Kromě těchto „zábavných akcí“, které zpestřují žákům život, se žáci páté třídy zúčastňují již mnoho let celostátních srovnávacích testů KALIBRO a umísťují se obvykle nad celostátním průměrem.
Žáci naší školy obvykle odcházejí po ukončení 5. třídy na 2. stupeň do škol v Neratovicích nebo v Obříství. Ti žáci, kteří se hlásí na Gymnázium v Neratovicích, jsou obvykle bez problémů přijati, nezřídka se stává, že v žebříčku přijatých žáků se objevují na předních místech.

Mgr. Milena Provazníková, ředitelka školy

 
 
 Důležité informace

Základní škola Libiš
Školní ul. 180/4
277 11  Libiš


tel.: 315 682 319, 315 684 832
e-mail:
zs.libis@seznam.cz

www.stránky: www.zslibis.cz

 

kliknutím zvětšíte

Škola v Libiši
foto: Petr Prášil