• Pokud jde o nahlížení do Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů ve vztahu k veřejným funkcionářům uvedeným
    v § 2 odst. 1) zákona o střetu zájmů, není třeba žádné žádosti, registr je volně veřejně přístupný
    - viz webová aplikace na https://cro.justice.cz/

     

  • Pokud jde o nahlížení do Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů ve vztahu k veřejným funkcionářům uvedeným
    v § 2 odst. 2) zákona o střetu zájmů, je nutno podat žádost Ministerstvu spravedlnosti ČR.